Juridiska fakta

Fakta om Favoritresor AB
Favoritresor - Favorit Kultur och Temaresor AB -  ingår i den svenska resekoncernen WE Travel Group. Alla bolag i Tour Operators WE Travel Group AB har sina säten i Stockholm. Favoritresor har organisationsnummer 556544-7231 och Tour Operators WE Travel Group har 556646-8376.

Resegaranti, personuppgifter och cookies
Alla som säljer eller marknadsför något som omfattas av resegarantilagen måste ställa garanti hots Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer. Favorit Kultur och Temaresor AB arrangerar paketresor i enlighet med resegarantilagen samt lagen om paketresor. Vi hanterar alla personuppgifter enligt personuppgiftslagen, vilket säkrar att personuppgifter behandlas på ett sätt som skyddar personlig integritet. Favoritresors hemsida innehåller s k cookies Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad detta innebär. 

Medlemmar i Sveriges Resebyråförening (SRF) Favoritresor är också medlem i Sveriges Resebyråförening (SRF), www.srf-org.se. Länk till förteckning över flygbolag som förbjudits inom EU (obligatiskt för medlemmar)

För ytterligare information kontakta info@favoritresor.se