Resevillkor och resegaranti

Alla som säljer eller marknadsför något som omfattas av resegarantilagen måste ställa garanti hots Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer. Favoritresor har ställt resegarantin. Detta skyddar dig som resenär. De särskilda och allmänna resevillkoren reglerar avtalet mellan resenären och Favoritresor. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor.  Kontakta gärna oss om du har frågor 08-660 18 00, eller info@favoritresor.se.  Ladda ner Favoritresors resevillkor, aktuella från 1 april 2015