Med drottning Josefina delar drottning Silvia dessutom en brasiliansk anknytning, eftersom Josefinas syster Amélie blev kejsarinna av Brasilien. Vid de allra högtidligaste tillfällena ser vi idag Silvia iförd det praktfulla brasilianska diamantdiadem som Josefina fick till Sverige som arv efter sin syster. Drottning Sofia och Silvia har det gemensamt att båda grundat varsin viktig vårdinstitution. Sofia instiftade Sophiahemmet, banbrytande inom svensk sjukvård, och Silvia har startat Silviahemmet, med spetskompetens inom demenssjukdomar.

Victoria och Silvia har kopplingen till Öland gemensamt, då det var drottning Victoria som lät bygga sommarslottet Solliden, där Silvia och den övriga kungafamiljen kan koppla av från de kungliga plikterna. Drottning Louise och drottning Silvia då, vad förenar dem? Kanske erfarenheten av att ha varit yrkesarbetande innan de beklädde sitt kungliga ämbete. Louise var verksam som sjuksköterska i skyttegravarna under första världskriget, och Silvia är tolkutbildad och har arbetat vid konsulat och vid OS-organisationen. Kanske också plikttrogenheten förenar de två, Louise måtto var att en kunglighet antingen ska vara frisk eller död.