- Resorna har tagit oss till Danmark, Lettland, Litauen, Tyskland, England, USA och Irland för att nämna några länder, där spännande operakonst skapas. Resorna är uppbyggda kring utvalda, intressanta föreställningar men där finns också gott om tid att göra upptäckter i det aktuella landet med utflykter till olika mål i närheten! 

Se filmen med Niklas Lindblad

Se Niklas Lindblads musikresor »