Josefina var barnbarn till Napoleons kejsarinna Joséphine. Hennes äktenskap som sextonåring med den blivande Oscar I blev ett sätt för hennes svärfar, uppkomlingen Karl XIV Johan, att förbinda ”de gamla intressena med de nya”. Vilket innebar att efter Napoleonkrig och Wienkongress liera Bernadotterna och deras ursprung i revolutionens Frankrike med såväl de gamla furstehusen, som Wittelsbach och Vasa, som med den moderna kraften i namnet Bonaparte. Josefina själv kom under sin livstid också att verka i den riktningen, eftersom hon inte drog sig för att nyttja sina släktband till Europas både äldre och yngre kungahov för att främja Sveriges sak och sina egna familjeintressen.

Också drottning Sofia hade vidsträckta kontakter med europeiska släktningar och bekanta, även om hennes politiska insatser kanske främst kom att påverka unionsstridigheterna mellan Sverige och Norge. Den liberala Sofia – ”unsere demokratisches Schwester”, enligt bröderna – kom att stå i stark kontrast till sin konservativa svärdotter och efterträderska, drottning Victoria.

Victoria var präglad av att vara dotterdotter till den förste tyske kejsaren, och kusin till kaiser Wilhelm II. Hon stöttade orubbligt den preussiska monarkin under första världskriget, även som drottning av det neutala Sverige. 


Stor var också kontrasten mellan Victoria och hennes svärdotter, folkhemsdrottningen Louise. Även om Louise tillsammans med sin make, herr Pliktén, dvs gamle kungen Gustaf VI Adolf, kom att personifiera den nya, demokratiska, moderna monarkin, så hade hon sina rötter i det autokratiska Europa. Hennes släktingar på troner i skilda länder drabbades av omvälvningarna under det tidiga 1900-talets revolutioner. Under andra världskriget kunde hon utnyttja sin ställning i det neutrala Sverige för att upprätthålla kontakter mellan släktingar på de skilda, stridande sidorna.


Också vår nuvarande drottning, Silvia, har ju, trots avsaknad av kungliga rötter, såväl en multi-etnisk bakgrund som ett internationellt, socialpolitiskt engagemang. Precis som sina företräderskor.