Översikt

Med DN Erbjudande: "Ett eget rum"

”En kvinna måste ha pengar och ett eget rum, om hon skall kunna skriva romaner”. Så sammanfattade Virginia Woolf villkoren för en kvinna med författarambitioner. Behovet av ett eget rum gäller förmodligen inte bara för kvinnliga författare, utan för framgångsrika kvinnor inom alla områden.

Var har banbrytande kvinnor hittat sina egna rum? Det tar vi reda på under vår resa till England, där vi söker upp betydelsefulla historiska kvinnor och deras egna rum.
År 2018 var det hundra år sedan kvinnor över 30 fick rösträtt i Storbritannien. Då var det redan hundra år sedan filosofen Jeremy Bentham hade förespråkat kvinnlig rösträtt. 1919 blev Nancy Astor den första kvinnan att ta plats i underhuset. 

Vår kvinnohistoriska resa till England uppmärksammar dessa milstolpar i Storbritanniens historia. Vi går i kvinnliga pionjärers fotspår, och studerar rösträttsrörelsens utveckling. Vi möter starka föregångsgestalter, kända och okända; drottningar, författare, suffragetter, politiker, konstnärer, arbetarkvinnor och vi besöker de platser där de formades och verkade. Tre nätter bor vi mitt i centrala London. Här hälsar vi på i drottning Victorias barndomshem, och begrundar prinsessan Dianas betydelse som ikon och förebild. Florence Nightingales insatser för framväxten av den moderna sjukvården är det svårt att inte bli imponerad av. Suffragetternas, som Emmeline Pankhurst och hennes döttrar, banbrytande insatser för kvinnlig rösträtt är lika betydelsefulla, medan deras ibland våldsamma metoder kan stämma till eftertanke. I Bloomsbury upptäcker vi den feministiska intellektuella elitens kvarter som kontrasterar mot arbetar-, och invandrarkvinnornas livssituation i East End.


Livsvillkoren för Tudorepokens starka kvinnor reflekterar vi kring på deras herresäten i Kent och här utforskar vi även de kulturella mötesplatser som kvinnorna inom Bloomsburygruppen, Virginia Woolf, Vanessa Bell och Vita Sackville-West, utvecklande på sina lantställen, tillika arbetsplatser. Avslutningsvis besöker vi Jane Austen, Englands kanske främsta kvinnliga författare. Vår uppskattade ciceron är Mats Sandberg och vi bor med bra belägenhet för våra turer på det populära mellanklasshotellet St Giles i London, tre nätter, samt på anrika The Roebuck Hotel i Wych Cross på landsbygden i East Sussex för resans avslutande två nätter.

Resan är ett samarbete mellan Favoritresor och Historiska Resor.

Om resans färdledare och ciceron Mats Sandberg
Mats Sandberg är ursprungligen lärare i svenska och engelska. Under ett antal år var han lektor i svenska i Peking, Kina. Han har alltid haft ett stort intresse för brittisk historia, litteratur och kultur och studerat och rest i Storbritannien. Han har arbetat som färdledare i femton år och lett många rundresor med historiskt fokus i såväl Östasien som Europa, i synnerhet i Storbritannien.

 

 

Reseprogram

 • Dag 1 Stockholm – London – Kensington Palace

  Ankomst till London Heathrow och privat buss till centrala London för att installera oss på St Giles Hotel för tre nätter. Vår resa i spåren av brittiska föregångskvinnor går från slott till koja – och vi börjar i slottet, på Kensington Palace. Här växte Storbritanniens drottning Victoria upp, drottningen som gav namn åt en hel epok. 2019 är det tvåhundra år sedan hon föddes, och Kensington Palace firar med en ny specialutställning. Det var också här Victoria fick beskedet att hon som artonåring blivit drottning. Hennes första regeringsåtgärd ska ha varit att låta bära ut sin säng från moderns sängkammare. Vi betraktar drottningens liv i närbild, och fram stiger en verklig kvinna som på många sätt skiljer sig från schablonbilden av den pryda, lilla runda änkan i svart. Istället möter vi en stark och bestämd kvinna som trots att hon inte alls var feminist, kom att prägla uppfattningen av vad en kvinna kunde uppnå och vilken ställning hon kunde ha.

  Det är under Victorias tid som de brittiska kvinnornas väg mot ökad jämlikhet inleds. Yrken som lärare, guvernant och sjuksköterska ger kvinnor möjlighet att söka sig till ett yrkesliv. 1839 får kvinnor rätt till vårdnad av sina barn efter skilsmässa, efter ett intensivt kampanjande av societetsdamen och författaren Caroline Norton, bl. a genom skrivelser till drottningen. Ogifta kvinnor som betalade skatt fick rösta i lokalval 1869. Ogifta kvinnor fick rätt att inneha egendom under 1870-talet och gifta kvinnor fick rätt till separat egendom 1882. Under Victorias sista decennium får Storbritannien sin första kvinnliga legitimerade tandläkare och sin första kvinnliga utbildade arkitekt.

  En annan modernare kunglighet hade också Kensington Palace som sitt hem; Diana, prinsessa av Wales. Född in i den engelska aristokratin som Lady Diana Spencer och ingift i det brittiska kungahuset som tjugoåring, kom Diana att bli en förebild och en ikon för sin stil, sitt mänskliga sätt att hantera sin kungliga roll, och för sitt engagemang för hemlösa, aidsoffer och mot landminor. Vid hennes död i bilkraschen i Paris 31 augusti 1997 kom hennes bostad vid Kensington Palace att bli samlingsplats för den överväldigande sorg och laddade stämning som hennes bortgång utlöste. Slottets grindar och murar överöstes av blommor och sorgehälsningar. Idag minns Kensington Palace Diana genom en specialutställning med ett urval av hennes klänningar. Dianas söner William och Harry bor idag kvar inom Kensington Palaces grindar tillsammans med sina fruar Kate och Megan, moderna yrkeskvinnor som ger prinsessrollen en ny definition.

  Många andra spännande kungliga kvinnor har också bebott Kensington Palace. Som drottning Anne, sista drottning av Stuartdynastin. Drottningen som genomgick sjutton graviditeter men inte fick några efterlevande barn, och under vars tid Storbritannien blir till. På Kensington Palace hade hon sitt sista stormiga gräl med sin nära väninna och överhovmästarinna, Sarah Churchill, hertiginna av Marlborough, en av 1700-talets mest inflytelserika kvinnor i England. Här bodde också prinsessan Margaret, nuvarande drottningens syster, nyligen porträtterad som "the Royal Rebel" av BBC.

  Välkomstmiddag på kvällen, varefter vi samlas för föredrag, mingel och seminarium kring hur kvinnors rättigheter har utvecklats i Storbritannien och kring de kvinnor vi kommer att möta på vår resa.

 • Dag 2 Florence Nightingale Museum – Suffragetter – National Portrait Gallery

  Under våra två heldagar i London använder vi allmänna kommunikationsmedel som tunnelbana och buss, varför vi har inkluderat tvådagarskort i resan.
  Vi håller oss till stor del kvar i det viktorianska London denna dag och inleder med en av Storbritanniens mest banbrytande kvinnor, "damen med lampan", Florence Nightingale, under ett besök vid Florence Nightingale Museum. Här lyfter man fram den kvinna som grundade det moderna sjuksköterskeyrket. Florence Nightingale blev först uppmärksammad för sina insatser inom krigssjukvården under Krimkriget, där hon bidrog till att minska antalet döda genom att införa förbättrad hygien, bl. a att man började tvätta händerna vid krigssjukhusen. Efter sin återkomst till Storbritannien grundade hon världens första sjuksköterskeskola och engagerade sig för att bygga upp och utveckla den moderna sjukvården, ett arbete som kom att inspirera utvecklingen också i många andra länder, bl. a i USA och i Sverige. Florence Nightingale arbetade också hårt för förbättrad folkhälsa och hygien. Till allt detta, till hennes stora pionjärinsatser inom hälso- och sjukvård, kommer också hennes prestationer som föregångskvinna inom matematik och statistik och som flitig författare. En kvinna med ett långt, intressant och aktivt liv.

 • Från museet tar vi en kvinnohistorisk promenad genom centrala London, framför allt i suffragetternas fotspår. Suffragett är en samlingsterm för de kvinnliga aktivister som under början av 1900-talet kämpade för kvinnlig rösträtt. I Storbritannien betecknar ordet främst de som var medlemmar i Women's Social and Political Union, en organisation grundad av Emmeline Pankhurst 1903. Emmeline Pankhurst kom från en familj som varit aktivt engagerade i kvinnlig rösträtt sedan 1850-talet, men det är först efter makens bortgång som hon kliver fram som ledare för suffragettrörelsen. Hon förordade en kamp för rösträtt genom "deeds, not words", en handgriplig och ibland militant kamp. Attacker mot parlamentet, krossande av affärsfönster och hungerstrejk var metoder man använde. Man ägnade sig också åt mordbrand och att detonera bomber i kyrkor, bl. a i Westminster Abbey, metoder som idag skulle klassats som terrorism. När Emily Davison slängde sig framför kungens häst på Epsonderbyt 1913 krävde kampen sitt första liv.

  Vi gör en promenad i kvinnokampens tecken från Westminster Bridge till Trafalgar Square. Vi inleder vid monumentet över den första kända stridbara brittiskan, den keltiska krigardrottningen Boudica som ledde ett uppror mot romarna år 60 vid Westminster Bridge. Utanför Houses of Parliament begrundar vi suffragetternas aktivism när vi betraktar den av Theresa May nyligen avtäckta statyn över den ledande, men mer moderata, rösträttsaktivisten Millicent Fawcett. Här ser vi också den mer välkända och radikala Mrs Pankhursts staty. Vi passerar Caxton Hall där suffragetterna höll Women's Parliament, och Downing Street där Margaret Thatcher satt som Storbritanniens första kvinnliga premiärminister. Vi går förbi några av de teatrar där suffragetterna genomförde protestaktioner, ett av de kaféer där de träffades och avslutar vid Trafalgar Square där suffragettrörelsen höll massmöten och Emmeline Pankhurst talade. I National Portrait Gallery ser vi det restaurerade porträttet av den skotske historikern och författaren Thomas Carlyle som suffragetten Annie Hunt skar sönder med en köttyxa i en protestaktion. Denna och andra liknande aktioner ledde till att kvinnor tidvis var förbjudna på brittiska museer! Här passar vi också på att se andra porträtt av remarkabla brittiska kvinnor. Under promenaden uppmärksammar vi också andra bemärkta kvinnor med kopplingar till centrala London, bl. a Ada Lovelace, lord Byrons dotter som ibland hålls fram som "den första dataprogrammeraren" och sjuksköterskan Edith Cavell, som gjorde stora insatser för sårade under första världskriget, men arresterades av tyskarna och avrättades. Lunch under dagen, middag på egen hand.

 • Dag 3 Bloomsburygruppen - East Ends kvinnor

  Vi hoppar idag fram en bit i historien, till tiden mellan första och andra världskrigen. Bloomsburygruppen var en bemärkt samling intellektuella som gjorde stora insatser inom litteratur, konst, litteraturkritik, feminism, pacifism och ekonomi under mellankrigsåren. Virginia Woolf brukar framhållas som den främsta representanten för denna samling av karismatiska personligheter. Virginia Woolfs berömda feministiska essä "Ett eget rum" har blivit en av hörnstenarna i den feministiska litteraturkritiken och får därför ge namn åt vår resa. I essän, som tar sin utgångspunkt i den fiktiva Marys besök på British Library för att studera allt som kvinnor skrivit, går Woolf igenom villkoren för kvinnliga författare genom seklerna. Hon föreställer sig också vilka möjligheter en påhittad syster till William Shakespeare skulle ha haft att slå sig fram som författare på 1500-talet.

  Vi strosar under förmiddagen genom det Bloomsbury som var hem för Virginia Woolf och hennes kamrater, den krets som enligt en berömd fras "lived in squares, painted in circles, loved in triangles". Vi rör oss mellan de torg där de bodde och tar upp vad de målade, vad de skrev, vilken estetik och smak och livsstil medlemmarna i Bloomsburygruppen omfattade och vilken betydelse de hade för konst, politik och samhällsliv. Eventuellt försöker vi också reda ut de trianglar de älskade i...

  Men vi besöker även platser i området med anknytning till andra viktiga kvinnor. Mary Wollstonecraft är kanske den allra viktigaste föregångsgestalten för kvinnans frigörelse, "ur-feministen", och mest känd för skriften "A Vindication of the Rights of Woman" från 1792 och som mor till Mary "Frankenstein" Shelley. Den amerikanska författaren Sylvia Plath, främst känd för "The Bell Jar" och sexualupplysaren Marie Stopes har andra roller i vår vandring genom historien. Suffragetter med anknytning till Bloomsbury som den mer moderata Millicent Fawcett tar vi också upp, liksom "anti-suffragetten" Mary Ward.

  Eftermiddagen ägnar vi åt kvinnoöden i arbetarstadsdelen East End, eventuellt i samarbete med East End Women's Museum, ett museum som än så länge bara finns digitalt och i form av speciella evenemang och pop up-utställningar. Strejkande tändsticksflickor och sömmerskor, prostituerade, rika välgörenhetsdamer som Elizabeth Burdett-Coutts och boxaren Annie Newton är några av de kvinnor vi möter. Tid för lunch och middag på egen hand ges under en innehållsrik och spännande dag.

 • Dag 4 Tudorkvinnor – Kent – Penshurst Place

  Det dröjde till 1900-talet innan kvinnors rättigheter stärktes i Storbritannien. Men det hindrar inte att det fanns mycket framgångsrika, mäktiga och inflytelserika kvinnor också i äldre tider. Dagen ägnas åt några av Tudortidens mest framträdande kvinnor och för att hitta hem till dem lämnar vi London och beger oss ut på landsbygden i Kent.

  På Hever Castle möter vi Anne Boleyn, adelskvinnan och hovdamen som trots sitt korta liv kom att få en avgörande betydelse för engelsk historia. Välutbildad och charmig tilldrog hon sig kungen Henrik VIII:s intresse. Hon vägrade att bli hans älskarinna och för att kunna gifta sig med henne var Henrik tvungen att skilja sig från sin första hustru Katarina. Men detta godtog inte påven och katolska kyrkan så Henrik skiljde både sig själv och England från påven och Rom – Englands första "Brexit". Av allt att döma var Anne Boleyn drivande i händelserna och också den som introducerade Henrik för nya religiösa tankar från kontinenten. Anne blev Henriks drottning, men något – hennes intelligens, stolthet, envishet, driv, argumentationslystnad, det faktum att hon inte föder Henrik en efterlängtad son utan bara en dotter, ingen vet riktigt vad – river upp en klyfta i äktenskapet som leder till en kupp som för Anne till Towern där hon halshuggs på Henriks order. Drottning var hon bara i tre år. Men hennes inflytande på England blev mycket större än så. Skilsmässan från Rom blev bestående och England blev protestantiskt. Och Annes dotter blev Elisabeth I, Englands kanske mest framstående regent. Än idag fascineras många av Anne Boleyns grymma öde och hennes starka karaktär. Författaren Eric Ives beskriver Anne som "en kvinna i sin egen rätt – en kvinna som ville tas på sina egna villkor i en manlig värld". Hennes dotter Elisabeth som var tre år då mamman dog, bar Annes porträtt i en ring som satt på hennes finger ända tills sin död.

  Efter lunch besöker vi Penshurst Place, ytterligare ett högreståndshem med kopplingar till framträdande damer från Tudorperioden. Här bodde Anna av Kleve, Henrik VIIIs fjärde fru, som skiljdes från kungen och förblev hans "kära syster" under en tid. Kopplingen till drottning Elisabeth I finns också här eftersom Mary Sydney, nära förtrogen till drottningen och centralt placerad under händelseutvecklingen i det dramatiska engelska 1500-talet, bodde här. Hennes dotter Mary Herbert var en av de första kvinnorna i England att bli erkänd som författare och översättare i sin egen rätt, och en stor beskyddare av skönlitteraturen. Också Mary Herberts brorsdotter Mary Wroth blev en välrenommerad författare och den första engelska kvinnan att författa en prosaroman – "Urania". På Penshurst intar vi också ett Afternoon Tea.

 • Dag 5 Sissinghurst Castle – Charleston Farmhouse – Monk’s House

  Denna dag återvänder vi till Bloomsburygruppen, men nu till deras lantställen i södra England. Vi inleder med Sissinghurst Castle där en av Englands mest berömda trädgårdar omger slottet. Trädgården skapades av författaren och trädgårdsdesignern Vita Sackville-West, en ledande personlighet i engelskt kultur- och societetsliv under början av 1900-talet samt Virginia Woolfs vän och älskarinna.

  Virgina Woolfs syster Vanessa Bell och hennes sambo Duncan Grant ägde lantstället Charleston Farmhouse, en flitigt använd träffpunkt för Bloomsburygruppen. Huset är ett eldorado för design- och konstälskare för här släppte Vanessa och hennes sambo fram sin kreativitet. Avslutningsvis besöker vi Monk's House, den stuga där Virginia Woolf bodde med sin make Leonard Woolf. Här författade Virginia Woolf många av sina verk och stugan besöktes ofta av övriga medlemmar ur Bloomsburygruppen. Lunch på egen hand under dagen och gemensam avslutningsmiddag på kvällen.

 • Dag 6 Jane Austen - hemresa

  Storbritannien nya tiopundssedel ståtar med Jane Austens porträtt. Ett postumt erkännande som en av landets allra främsta författare. Jane Austen dog 42 år gammal. Då hade hon endast skrivit sex romaner som fick väldigt begränsad framgång och uppmärksamhet under hennes livstid. Vår sista dag på vår kvinnohistoriska resa fokuserar vi därför på denna, en av Storbritanniens största författare genom tiderna. Vi besöker den stuga i Chawton Hampshire, där Jane Austen bodde under sina åtta sista år i livet. Här skrev hon tre av sina romaner och möjligen också bearbetade de tre hon skrivit tidigare. Stugan innebar stilla familjeliv och uppenbarligen hade Jane det egna rum här som krävdes för att hon skulle kunna författa sina med tiden mycket framgångsrika romaner. Därmed har vår resa kommit till vägs ände och vi är nästan tillbaka där vi började, såväl tids- som platsmässigt. Jane Austen dog två år innan drottning Victoria föddes.

Resans höjdpunkter

 • Kensington Palace - hem för inflytelserika drottningar och prinsessor
 • Kvinnohistoriska promenader i Westminster, Bloomsbury och East End
 • Bloomsburygruppens lantställen

Karta

Resfakta

Reslängd 6 dagar
Avreseort Stockholm, Arlanda
Avresor 28/4
Pris Från 18 990 kr
Specialpris DN.Erbjudande har 1.000 kr rabatt.  Uppge ditt DN kundnummer vid bokning.
Enkelrumstillägg 3 690 kr
I priset ingår
 • Direktflyg med SAS Stockholm Arlanda - London, t/r
 • Flygavgifter  
 • Transporter, visningar och entréer enligt program
 • Fem nätter på mellanklasshotell, del i dubbelrum
 • Fem frukostar
 • Tre middagar
 • Ett Afternoon Tea
 • Dricks till chaufför
 • Svensktalande färdledare och ciceron, kunnig i brittisk historia. Vid en eller två av de kvinnohistoriska promenaderna medverkar en brittisk, lokalguide 
 • Kartor och dokumentation
 • Skatt
I priset ingår ej
 • I programmet ej angivna måltider.
 • Måltidsdryck.
Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar Europeiska ERV reseförsäkringar/avbeställningsförsäkring. Tecknas senast 48 timmar efter bokning via Europeiska ERV på 0770-456 900 eller info@erv.se

Anslutningsort

Vi undersöker gärna möjligheten att resa från Göteborg/Köpenhamn mot eventuella tillägg.

Reseförsäkring

Vi rekommenderar Europeiska ERV reseförsäkringar/avbeställningsförsäkring. Tecknas senast 48 timmar efter bokning via Europeiska ERV på 0770-456 900 eller info@erv.se

Resplan

Dag 1. Flyg till London Heathrow. Kensington Palace.
Dag 2. London: Westminster.
Dag 3. London: Bloomsbury, East End.
Dag 4. Hever Castle, Penshurst Place.
Dag 5. Sissinghurst Catle, Charleston Farmhouse, Monk's Place.
Dag 6. Chawton. Flyg hem från London Heathow.

Valuta

Brittiska pund

Resans karaktär

Resan är ett samarbete mellan Favoritresor och Historiska Resor.

Resan innehåller tre längre promenader i stadsmiljö samt transporter med Londons lokaltrafik (tunnelbana och/eller lokalbuss).

Klimatkompensation

Nu kan du klimatkompensera för din flygresa här »

Boende

 • St Giles Hotel, London

  St Giles Hotel ligger mycket centralt i London, i Bloomsbury, West End. Det är ca 300 meter till British Museum, 1 km till Covent Garden och ungefär lika långt till Trafalgar Square. Hotellet har pool, bar och tre restauranger. Rummen har dusch, tv, vattenkokare samt värdeskåp och hårtork. 

 • Roebuck Hotel, Wych Cross

  Roebuck Hotel är ett värdshus från 1600-talet med ekbjälkar och öppna spisar. Det omges av en trädgård. Hotellet har bar och restaurang. Rummen har tv, vattenkokare och gratis wifi. 

Inspiration